Τα ζητήματα προτεραιότητας για το 2016 της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο το 2016 μπορεί να αποκτήσει θετικό πρόσημο. «Το κύριο ζητούμενο είναι η αναχαίτιση της ύφεσης και η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης, με κινητήριο δύναμη τις ιδιωτικές επενδύσεις και την εξωστρεφή επιχειρηματική δραστηριότητα» είπε και πρόσθεσε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, έχοντας αντέξει τους κλυδωνισμούς της χρονιάς που φεύγει, χρειάζονται ένα βιώσιμο περιβάλλον, για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, να ανακτήσουν τη δυναμική τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους και αυτό που ζητούν και αξιώνουν από το πολιτικό σύστημα, είναι σταθερότητα, σοβαρή διακυβέρνηση και μεταρρυθμίσεις». 

Ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για το 2016, κατά την ΚΕΕΕ, είναι: 

- η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και της εμπιστοσύνης των καταθετών, ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμες πιστώσεις και να επιστρέψει το κόστος του χρήματος σε ανταγωνιστικά επίπεδα. 

- Να πάψει επιχειρηματικότητα να βρίσκεται στο στόχαστρο της φορολογικής πολιτικής, με την κάθε μέρα να φέρνει νέες αυξήσεις φόρων και άλλες επιβαρύνσεις. Χρειάζεται ένα σταθερό, απλό και ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς. 

- Άμεση ενεργοποίηση του επενδυτικού νόμου και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με νέα κίνητρα για μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και νέα εργαλεία για τη στήριξη της μικρομεσαίας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

- Διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη, το οποίο θα ακολουθείται ανεξάρτητα από τις εναλλαγές προσώπων και κομμάτων στην κυβέρνηση. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να επικεντρώνει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, με τη δημιουργία νέων, καινοτόμων βιομηχανιών, που θα παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα, με διαφοροποίηση και αναβάθμιση της παραγωγής του παραδοσιακού βιομηχανικού χώρου, με ενίσχυση και την ανάδειξη νέων, εξωστρεφών κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

- Να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα: για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης, τη δημιουργία συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού στις αγορές και τη διαμόρφωση ενός απλούστερου και σταθερού θεσμικού πλαισίου, με ξεκάθαρους κανόνες που ισχύουν για όλους.