Επιμένει το υπουργείο Εργασίας ότι δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις στις συντάξεις των νέων συνταξιούχων. Σε ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε, το υπουργείο επιχειρεί να απαντήσεις στις βολές που δέχεται από την αντιπολίτευση για το νέο ασφαλιστικό

Στόχος του σχεδίου, κατά το υπουργείο, είναι η «αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος», η χρησιμοποίησή του ως «γενικό ισοδύναμο» σε μνημονιακές υποχρεώσεις όπως η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές και την μείωση του ΕΚΑΣ, όπως επίσης «η αναπροσαρμογή της συνταξιοδοτικής δαπάνης, ώστε να συρρικνωθούν τα ελλείμματα που προκύπτουν από την εκτεταμένη ανεργία, την αδυναμία καταβολής εισφορών και την ανυπαρξία αποθεματικών». 

Συνεχίζοντας, το υπουργείο Εργασίας αναφέρει τις «βασικές τομές» που φέρνει το προτεινόμενο σχέδιο. Στο ενημερωτικό σημείωμα γίνεται λόγος για «ενοποίηση κανόνων, δικαιοσύνη και ισονομία» και συνεχίζει:

Καταρχήν βασική στόχευση και κύριος πυλώνας της μεταρρύθμισης αποτελεί η για πρώτη φορά ενοποίηση κανόνων για όλους τόσο ως προς την ασφάλιση, όσο και ως τις εισφορές και παροχές. Ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για όλους, στη βάση καταβαλλόμενων αποδοχών ή εισοδήματος και συνεπώς κατάργηση τεκμαρτών εισοδημάτων και ασφαλιστικών κατηγοριών.

Το σχέδιο προβλέπει την εκπόνηση ενιαίου φορέα ασφάλισης, γεγονός που κατά το υπουργείο «θα επιφέρει  όχι μόνο εξοικονόμηση κόστους μέσω του ελέγχου και της περιστολής των δαπανών αλλά περαιτέρω θα βοηθήσει καταλυτικά προς την ουσιαστική ενοποίηση των κανόνων της κοινωνικής ασφάλισης» και προσθέτει: 

Ο ν. 3863/2010 διατηρούσε την άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων και τον άδικο διαχωρισμό των χορηγούμενων παροχών ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση, το φορέα συνταξιοδότησης, διατηρούσε δηλαδή τα αποσπασματικά και πελατειακά χαρακτηριστικά που διέκριναν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έως σήμερα. Με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, θεσπίζεται ενιαίο πλέγμα κοινωνικής προστασίας προνοιακών και ασφαλιστικών παροχών ώστε να εξασφαλίζεται κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη.

Εξειδικεύοντας το σημείο της πρότασης για την εθνική σύνταξη, το υπουργείο τονίζει ότι αυτή θα «χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, όχι από τις εισφορές χωρίς εισοδηματικά κριτήρια».  Η εθνική σύνταξη, «θα ισοδυναμεί με  ρήτρα ανάπτυξης». Όπως σημειώνει το υπουργείο:

Προβλέπεται η αναπροσαρμογή των συντάξεων στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους μόνο εφόσον προκύπτει αύξηση ενώ στο ν. 3863/2010 η αναπροσαρμογή μπορούσε να είναι και προς τα κάτω. 

Κατόπιν, διευκρινίζεται ότι η εθνική σύνταξη δεν είναι η κατώτατη σύνταξη, «καθώς σε αυτήν προστίθεται η ανταποδοτική σύνταξη που βασίζεται στο αναδιανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων παροχών, με τρόπο που να εξασφαλίζει αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων και πιο αδύναμων». 

Σε κάθε δε περίπτωση, το κράτος εγγυάται την καταβολή τόσο της εθνικής όσο και της ανταποδοτικής σύνταξης. 

Η Εθνική σύνταξη αναπληρώνει τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, εφόσον επτιτυγχάνει προστασία των ηλικιωμένων από τον κίνδυνο της φτώχειας πιο αποτελεσματικά και πιο δίκαια, σε σχέση με τις «οριζόντιες αυξήσεις» του πρώτου.

Σχετικά με τον νέο τρόπο του υπολογισμού των συντάξεων, το υπουργείο σημειώνει πως «λόγω της παρουσίας της εθνικής σύνταξης, καταλήγει σε μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης για τα χαμηλά εισοδήματα, πάνω από 80% για μηνιαίο εισόδημα μέχρι 1000 ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζεται και η επικουρική σύνταξη)».

Επίσης αναφέρει πως για πρώτη φορά εντάσσεται στο ασφαλιστικό σύστημα και ο ΟΓΑ .

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει το υπουργείο, «οι εισφορές θα είναι ανάλογες με το εισόδημα και όχι αυθαίρετες επί ασφαλιστικών κλάσεων που υπολόγιζαν μόνον το χρόνο επαγγελματικής ζωής» και συνεχίζει:

Ακόμα και για τις ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ προβλέπεται σταδιακή αύξηση έως το 2020 και κατώτατη εισφορά αντίστοιχη με τις υπάρχουσες ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΓΑ η οποία, λόγω της ιδιαιτερότητας του αγροτικού επαγγέλματος και της βούλησης της Κυβέρνησης να στηρίξει την αγροτική οικονομία είναι μικρότερη από τους λοιπούς ασφαλισμένους. 

«Ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης στηρίζεται σε αναλογιστική μελέτη πλήρως τεκμηριωμένη και βασισμένη στα νέα οικονομικά δεδομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια, ώστε να εγγυάται τη βιωσιμότητα των ταμείων και την εις το διηνεκές χορήγηση της δικαιούμενης σύνταξης. Γενικά έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που από την Ολομέλεια του ΣτΕ κρίθηκαν ως απολύτως αναγκαίες για τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων αλλαγών» συνεχίζει το υπουργείο Εργασίας

Ταυτόχρονα, βάσει του σχεδίου, έρχονται νέοι κανόνες για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας «υπέρ του συνόλου των ασφαλισμένων και με άμεσο αποτέλεσμα την άμεση εισροή πόρων και κεφαλαίων». 

Το υπουργείο διαμηνύει εξάλλου ότι με το προτεινόμενο σχέδιο, εξοικονόμηση στο ασφαλιστικό έρχεται από εξορθολογισμό του συστήματος και όχι από νέες οριζόντιες μειώσεις, ενώ συνεχίζει: 

Θεσπίζεται νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όλους, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να μην μειωθούν οι συντάξεις – κύριες και επικουρικές – στο ύψος που καταβάλλονται έως τη δημοσίευση του νόμου. Μέχρι το πέρας του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, θα επανυπολογιστούν όλες οι συντάξεις και η διαφορά που θα προκύπτει θα διατηρείται ως προσωπική διαφορά που θα καταβάλλεται αλλά θα συμψηφίζεται με μελλοντικές αυξήσεις.

Αποσκοπώντας στη διασφάλιση των συντάξεων και προκειμένου να επιτευχθούν οι μνημονιακοί στόχοι, προβλέφθηκε αύξηση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης κατά 1,5%, επιμεριζόμενης σε 1% για τους εργοδότες και 0,5% για τους εργαζόμενους. 

Απεγκλωβίζεται η χορήγηση εφάπαξ παροχών η οποία είχε απολύτως παγώσει λόγω της ανεφάρμοστης τεχνικά ισχύουσας απόφασης του Βρούτση. Θεσπίζεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού στη βάση των ήδη προβλεπόμενων για τους νέους ασφαλισμένους. 

Τέλος, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει πως «οι  νέες συντάξεις των χαμηλόμισθων όχι απλώς δεν θα μειωθούν, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα έχουν μικρή αύξηση». Ως προς τις συντάξεις των μεσαίων και μεγάλων εισοδημάτων, προβλέπεται «προσωπική διαφορά για διάστημα τριετίας». Μετά το πέρας της τριετίας, «όταν το ΑΕΠ θα έχει ανεβεί, θα αρχίσει να λειτουργεί ως ρήτρα ανάπτυξης η εθνική σύνταξη, που θα καταλήγει σε αυτόματες αυξήσεις» αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας