Σημαντικές αλλαγές με κυρίαρχες τις περικοπές στις συντάξεις φέρνει το νέο ασφαλιστικό που παρέδωσε χθες ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος στους πολιτικούς αρχηγούς.

Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων «μεταχρονολογημένες» μειώσεις ακόμη και στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και σημαντικές περικοπές στις νέες, κυρίως αυτών που έχουν υψηλά εισοδήματα και πολλά έτη ασφάλισης.  Ακόμα, στην κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνονται αύξηση των εισφορών κατά 1 μονάδα για τους εργοδότες και 0,5 για τους εργαζόμενους, κατάργηση των ταμείων κύριας ασφάλισης, καθώς και η σύσταση ενός υπερ-ταμείου, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με τρεις αυτοτελείς κλάδους (κύριας ασφάλισης, εφάπαξ και λοιπών παροχών).

Το Newpost.gr σας παρουσιάζει αναλυτικά τις αλλαγές που θα επέλθουν από την σύσταση ενός υπερ-ταμείου.

Συγκεκριμένα: 

Α) Ποιοί εντάσσονται στο ΙΚΑ

1.Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) 

 • Κλάδος κύριας σύνταξης
 • Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
 • Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ)
 • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.)
 • Κλάδος κύριας ασφάλισης
 • Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 • Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 • Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
 • Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
 • Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης
 • Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών
 • Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης
 • Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 • Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ)

2.  Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) 

 • Κλάδος Κύριας Ασφάλισης
 • Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση
 • Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων
 • Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συστάθηκε με το άρθρο 39 του ν.4075/2012

3.  Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) 

 • Κλάδος Κύριας Ασφάλισης
 • Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ
 • Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

4. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 

 • Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν.4169/1961
 • Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν.2458/1997
 • Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), εκτός του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. 

Β) Στον κλάδο εφάπαξ παροχών εντάσσονται 

- Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) με τους Τομείς του:

 • Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
 • Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών
 • Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

- Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του:

 • Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών
 • Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων
 • Τομέα Πρόνοιας  Ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Τομέα Πρόνοιας  Λιμενεργατών
 • Τομέα  Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος  Πειραιώς
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

- Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του:

 • Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
 • Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
 • Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.

- Ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας  (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του:

 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε
 • Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ –Δ.Ε.Η.)
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού
 • Τομέα  Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης
 • Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης

- Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους Τομείς του:

 • Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
 • Τομέα  Πρόνοιας Υγειονομικών
 • Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών
 • Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
 • Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων
 • Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

- Το Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.)

- Το Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.)

- Ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

- Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών  του ΟΑΕΕ (Εφάπαξ Βοήθημα Αρτοποιών).

Γ) Στον κλάδο παροχών εντάσσονται: 

1.      ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 • Κλάδος ασθένειας
 • Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα
 • Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου
 • Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

1.       ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

 • Κλάδος ανεργίας και δώρου
 • Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 • Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 • Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών
 • Κλάδος Υγείας
 • Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
 • Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
 • Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών
 • Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

2.       ΕΤΑΑ

2.1. Κλάδος Υγείας

 • Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
 • Τομέας Υγείας Υγειονομικών
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
 • Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
 • Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων
 • Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α.

3.       ΟΑΕΕ

 • Κλάδος Υγείας
 • Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα

4.       ΟΓΑ

 • Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας του ν.3050/2002
 • Κλάδος Υγείας
 • Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα

5.       Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

 •  Κλάδος Υγείας
 • Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.)
 • Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.)
 • Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ)
 • Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ)
 • Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.-ΕΤΒΑ)
 • Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ)
 • Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ)
 • Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.)
 • Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ)
 • Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

6.       Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)

 • Κεφάλαιο Δυτών
 • Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων (ΕΛΟΕΝ)