Ποσό ύψους 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το δημόσιο σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. 

Το επιτόκιο ανήλθε σε 2,97%, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας. Το προσφερόμενο ποσό υπερκάλυψε κατά 1,30 φορές το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό των 1,250 δισ. ευρώ όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.