Δημοσιεύτηκε σήμερα στο «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη για τον διορισμό του νέου ΔΣ της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Όπως αναφέρει η απόφαση, παύεται το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΔ ΑΕ και διορίζεται το νέο ως εξής:Πρόεδρος Παναγιώτης Πάντος, χημικός και μέλη Ελένη Ηλιοπούλου, αρχιτέκτονας πολεοδόμος, Παναγιώτα Χατζηπαντελή, χημικός, Ιωάννα Παπαδάκη, πολιτική επιστήμονας, Ευστάθιος Σταυριανίδης, πολιτικός επιστήμονας, Πέτρος Λινάρδος, οικονομολόγος, Δημήτριος Παπασωτηρίου, χημικός μηχανικός, Μάρκος Ξύδας, βιοτεχνολόγος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ είναι τριετής.