Αυξημένη κατά 1,8% παρουσιάστηκε η βιομηχανική παραγωγή τον περασμένο Νοέμβριο στη χώρα, με την παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών να αυξάνεται κατά 1,1%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,8% τον Νοέµβριο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεµβρίου 2014, έναντι αύξησης 3,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

  • Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατοµείων κατά 1,3%
  •  Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 1,1%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η αύξηση στην παραγωγή ποτών (16,4%), ξύλου και φελλού (13,7%), χηµικών προϊόντων (11,1%), µη µεταλλικών ορυκτών (12,7%), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (26%) και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού (10,5%)
  • Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 5,5%, και
  • Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 1%.

Ο µέσος δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεµβρίου 2015 παρουσίασε αύξηση 0,1% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεµβρίου 2014, έναντι µείωσης 1,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Ο εποχικά διορθωµένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος, κ.λπ.) γενικός δείκτης, παρουσίασε αύξηση 3,2% τον Νοέμβριο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015.