''Κατρακύλισαν'' και τον Νοέμβριο τα επιτόκια καταθέσεων στις τράπεζες.
 
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος,οι τράπεζες από τον περασμένο Ιούλιο οπότε επιβλήθηκαν οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων έχουν μειώσει το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων κατά περίπου 0,30% από 1,31% που ήταν τον Ιούνιο, ενώ τούτο υποχώρησε στο 1,01% τον Νοέμβριο.

Τον Νοέμβριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,58%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,15% και 0,21%, αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε μείωση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,01%, το Νοέμβριο του 2015.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,92%.

Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,62%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 113 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,16%, ενώ το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,45%.

Την ίδια στιγμή, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε μείωση κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,06%.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης στο 5,67%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 5,22% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 5,00%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,46%.