Στην Ελλάδα προχωρά η μείωση τιμών που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την καλύτερη κατανομή των επιπτώσεων της οικονομικής προσαρμογής αναφέρει ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών, Πιέρ Μοσκοβισί, αν και οι επιχειρήσεις στη χώρα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περισσότερους κανόνες και περιορισμούς (μεταξύ άλλων εκείνους που περιορίζουν τον ανταγωνισμό) από ό, τι σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ

Απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη για την ακαμψία τιμών σε ελληνικές ολιγοπωλιακές αγορές, ο οποίος κάνει λόγο για πλήρη αποτυχία της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης των δύο Προγραμμάτων Προσαρμογής που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, ο Μοσκοβισί σημειώνει μεταξύ άλλων ότι: «Το επίπεδο τιμών για την ιδιωτική κατανάλωση υποχώρησε αισθητά από το 2011 και μετά. Το 2014, αν και το επίπεδο τιμών στη ζώνη του ευρώ ήταν πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, στην Ελλάδα ήταν σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ».

Σύμφωνα με τον επίτροπο Οικονομικών της ΕΕ «καίριας σημασίας σκέλος της οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα είναι να διασφαλιστεί ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις οικονομικές συνθήκες και την παραγωγικότητα».

Εξάλλου, υπενθυμίζει ο επίτροπος «στο πλαίσιο του νέου προγράμματος στήριξης σταθερότητας για την Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών προϊόντων».