Αλλαγές εδώ και τώρα αλλά και σταδιακά σε βάθος πέντε χρόνων φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων που μέχρι σήμερα αποτελούσαν τις προνομιακές εξαιρέσεις του συστήματος βγαίνοντας στη σύνταξη πολύ νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας και με λιγότερα έτη ασφάλισης.

Αποτελώντας αυτό που λέμε "πρόωρες συνταξιοδοτήσεις" οι οποίες σήμερα αντιστοιχούν σε περίπου 900.000 συνταξιούχους σε σύνολο 2,7 εκ.συνταξιούχων.

Και φυσικά δεν αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά η τις μητέρες με ανήλικα ΑΜΕΑ που δικαιωματικά πρέπει να τυγχάνουν ευνοικότερων όρων εξόδου στη σύνταξη.

Ο εργατολόγος Πέτρος Τσαντίλας παρουσιάζει τις αλλαγές που επέρχονται για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και του Δημοσίου.

Ν. 4336/2015 & Ν. 4337/2015

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

 • Θεσπίζεται για πρώτη φορά όριο ηλικίας (55ο) για τις κατηγορίες των ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνταν χωρίς όριο ηλικίας ως σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί ατόμων με αναπηρία και με 7.500 ημερομίσθια. Οι ασφαλισμένοι αυτοί ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με κριτήριο το έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται τα 7.500 ημερομίσθια.
 • Θίγονται κατά κύριο λόγο οι μητέρες με ανήλικα τέκνα, καθώς δεν αρκεί πλέον η κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (δηλ. η συμπλήρωση των 5.500 ΗΕ πχ το 2011 ή το 2012 για να λάβουν σύνταξη έστω μειωμένη στα 52 ή στα 55 τους έτη όπως ίσχυε στο παρελθόν), αλλά και αυτές ακολουθούν πλέον τα αυξημένα όρια ηλικίας στα οποία παραπέμπει συγκεκριμένος πίνακας. Για παράδειγμα, μια μητέρα που το έτος 2011 είχε συμπληρώσει τα 5.500 ΗΕ και είχε ανήλικο τέκνο, με βάση το παλαιό καθεστώς θα λάμβανε μειωμένη σύνταξη γήρατος στα 52 της, όποτε κι αν συμπλήρωνε την εν λόγω ηλικία. Με βάση όμως τον ν.4336/2015, αν συμπληρώσει τα 52 της το έτος 2016, θα δικαιούται μειωμένης συντάξεως σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών. Για δε τη λήψη πλήρους σύνταξης, αντί του έτους των 57 ετών θα απαιτείται, στο ίδιο παράδειγμα, ηλικία 65 ετών και 9 μηνών (αύξηση ορίου ηλικίας 8 ετών κ 9 μηνών.
 • Δεν προστατεύονται πλέον οι γυναίκες ασφαλισμένες που, έχοντας ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για τη λήψη μειωμένης σύνταξης μέχρι τον 12ο/2010 (δηλαδή 55ο έτος συμπληρωμένο, 4.500 ΗΕ και 100 ΗΕ κατ’ έτος τα τελευταία 5 έτη) εξασφάλιζαν στο παρελθόν το δικαίωμα να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 60 τους. Με τον νέο νόμο, αν π.χ. μια ασφαλισμένη συμπληρώσει τα 60 της εντός του 2015, αλλά μετά τις 18-08-2015, θα λάβει πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών κ 11 μηνών.
 • Από 1-01-2022, θεσπίζονται 2 γενικές προϋποθέσεις για τη λήψη της πλήρους σύνταξης γήρατος, δηλαδή είτε 62 ετών και 12.000 ΗΕ (40 έτη ασφάλισης), είτε 67 ετών και 4.500 ΗΕ (15 έτη ασφάλισης).
 • Από τα νέα όρια ηλικίας εξαιρούνται: α) όσοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 18-08-2015 (είχαν δηλ. και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την απαιτούμενη ηλικία), β) οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γ) όσοι συνταξιοδοτούνταν με σύνταξη λόγω γήρατος διότι είχαν συγκεκριμένες παθήσεις πχ όσοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, βάσει του ν. 612/1977, δ) οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
 • Πλέον, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από 19-08-2015 και μετά, θεσπίζεται νέο, επιπλέον ποσό μείωσης, ύψους 10%. Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις η μείωση είναι δυνατόν να αγγίξει και το 40%, ενώ με το παλαιό καθεστώς δεν μπορούσε να υπερβεί το 30%.
 • Για όσους η έναρξη συνταξιοδότησης γίνεται μετά την 1-07-2015, ανεξαρτήτως του πότε θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χορηγείται μόνο το οργανικό ποσό της σύνταξης, ακόμη κι αν είναι μικρότερο του κατωτάτου, με άλλα λόγια καταργείται το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο ποσό σύνταξης πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
 • Ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που ήδη είχε αναφερθεί στον ν. 3863/2010, θα ισχύσει με κριτήριο την έναρξη συνταξιοδότησης από 1-9-2015 και μετά, ανεξαρτήτως θεμελίωσης του συντ/κου δικ/τος.

ΔΗΜΟΣΙΟ:

 • Πλέον, παύει να ισχύει στο Δημόσιο η έννοια της θεμελίωσης (συμπλήρωσης 25ετίας) που προσδιόριζε την ηλικία συνταξιοδότησης (όπως μέχρι πρότινος συνέβαινε) και απαιτείται κ η συμπλήρωση του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ορίου ηλικίας για να καθοριστεί πότε τελικά θα συνταξιοδοτηθεί ο εκάστοτε δημόσιος υπάλληλος. Ως εκ τούτου, όσοι είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι τις 18-08-2015, αλλά δεν είχαν το απαιτούμενο όριο ηλικίας, επηρεάζονται από τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα, γυναίκα δημόσιος υπάλληλος που είχε συμπληρώσει 25ετία (θεμελίωση δικ/τος) μπορούσε μέχρι τις 18-08-2015 να συνταξιοδοτηθεί στα 60 της χρόνια με βάση τα παλιότερα δεδομένα. Πλέον όμως, εάν η ασφαλισμένη αυτή συμπληρώσει τα 60 της π.χ. το 2019, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 64 ετών και 5 μηνών.
 • Δεν ισχύουν τα νέα όρια ηλικίας για όσους: α) κατά την 18-08-2015 είχαν συμπληρώσει τόσο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, όσο και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο ηλικίας για την καταβολή πλήρους σύνταξης, β) είχαν τη δυνατότητα, με βάση την παλαιότερη νομοθεσία να συνταξιοδοτηθούν με 35 ή 37 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον μέχρι τις 18-08-2015 είχαν συμπληρώσει τα έτη αυτά, γ) για όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία τους μέχρι τις 18-08-2015, ακόμη κι αν η σύνταξη τους τελεί υπό αναστολή, δ) για τους γονείς που έχουν τέκνο άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% (εξακολουθεί να ισχύει η συμπλήρωση 25ετίας και ηλικία 50 ετών) και ε) για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των σωφρονιστικών καταστημάτων.
 • Καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των στρατιωτικών που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-01-2015 και μετά. Ωστόσο, ο νέος αυτός τρόπος υπολογισμού επεκτείνεται και σε όσους έχουν θεμελιώσει συντ/κό δικ/μα μέχρι την 31-12-2014 και αποχωρούν από την Υπηρεσία τους από 1-09-2015 και μετά.
 • Καταργείται και στο Δημόσιο το κατώτατο όριο σύνταξης των 364,45 ευρώ, το οποίο και θα λαμβάνουν με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους. Μέχρι τότε, θα λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισης τους, ενώ προβλέπεται και εδώ επιπλέον μείωση 10% για όσους επιλέξουν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη γήρατος.