Δέσμη προτάσεων - παρατηρήσεων για το ασφαλιστικό παρουσίασε η ΓΣΕΒΕΕ, ενόψει της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα ανάμεσα στην ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου με στέλεχη των κοινωνικών φορέων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ).

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ θα πρέπει να υπάρξει μια φθίνουσα κλιμάκωση στις εισφορές που καλούνται να πληρώσουν όσοι έχουν καθαρά φορολογητέα εισοδήματα άνω των 15.000-20.000 ευρώ (ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση στην οποία ανήκουν) καθώς υφίστανται σημαντικές επιβαρύνσεις ως προς το σύνολο των ετήσιων εισφορών.

Το πλαφόν που υπολογίζεται στο 10πλάσιο του κατώτατου μισθού είναι «όχι μόνο αυθαίρετα υψηλό, αλλά και καταστροφικό για τις επιχειρήσεις και πρέπει να αναπροσαρμοστεί», τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ

Όπως αναφέρει η διατήρηση της αναλογικής χρέωσης στις εισφορές υγείας (6,95% με πολύ υψηλό ανώτερο πλαφόν), δημιουργεί σημαντικά κίνητρα φοροαποφυγής και εισφοροαποφυγής και ειδικά για τις εισφορές υγείας, επισημαίνει ότι είναι αδιανόητο να επιβαρύνονται οι επαγγελματίες με μικρομεσαία και υψηλά εισοδήματα, με χρεώσεις οι οποίες ανέρχονται έως και 4.888 ετησίως. «Το υπουργείο θα πρέπει να επανεξετάσει το συντελεστή και να ορίσει ρητά το ανώτατο πλαφόν», υποστηρίζει..

«Η εξαγγελία περί ρύθμισης και κατανομής των ασφαλιστικών οφειλών, όσων εργάζονται με μπλοκάκι, προσκρούει σε σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, νομικές ρυθμίσεις, αλλά και διαπραγματευτικές διευθετήσεις. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η δαπάνη και αμοιβή «εξωτερικών» συνεργατών γίνεται με βάση ένα προϋπολογισθέν κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει τον τελικό ανάδοχο, ανεξάρτητα την κατανομή σε εργοδότη/εργαζόμενο. Η εξαγγελία αυτή θα προσθέσει σημαντικό διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος. Μάλιστα, στις περιπτώσεις ταυτόχρονης διατήρησης ιδιότητας μισθωτού και επαγγελματία, η καταβολή διπλών εισφορών λειτουργεί ως αντικίνητρο εργασίας και ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας (ίσως θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση συνυπολογισμού στον εργασιακό βίο των επιπρόσθετων ενσήμων από πλεονάζουσες εισφορές).

Θεωρούμε δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Τούτο θα πρέπει, όμως, να αναφέρεται ρητά στο νέο φορολογικό σχέδιο. Σε αυτήν την εκδοχή, βάσει υπολογισμού, θα θεωρείται το προηγούμενο έτος, διότι αλλιώς προκύπτουν θέματα κυκλικότητας υπολογισμών. Παραμένει ασαφές, αν θα υπάρχει ασφαλιστική εκκαθάριση στο τέλος του φορολογικού/ασφαλιστικού έτους».

Επίσης η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι η έννοια και η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος δεν έχει πλέον καμιά νομιμοποιητική βάση στο νέο φορολογικό, λόγω των αναλογικών και προοδευτικών επιβαρύνσεων στις ασφαλιστικές και φορολογικές κλίμακες. Θεωρεί δεδομένο ότι ο επιτηδευματίας με ζημίες ή πολύ χαμηλά κέρδη θα βρίσκεται στην ελάσσονα κατηγορία ασφάλισης για σύνταξη και υγεία, δίχως να υπολογίζεται ένα τεκμαρτό επίπεδο διαβίωσης, το οποίο καλύπτεται από τις παρελθούσες αποταμιεύσεις. Άλλωστε, η ύπαρξη τεκμαρτού υπολογισμού εισοδημάτων παράλληλα με την εφαρμογή του περιουσιολογίου και άλλων έμμεσων μορφών ελέγχου συνιστά αναχρονισμό, όπως σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ.

Οι παραπάνω βελτιώσεις εκτιμάται ότι αποτελούν αναγκαίους όρους για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος και όπως τονίζει η συνομοσπονδία «χωρίς αυτές τις ουσιαστικές παραμετροποιήσεις, η γενναία αποδοχή εκ μέρους των εργοδοτικών ενώσεων της οριακής αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών θα αποτελεί ακόμη μια θυσία της εγχώριας επιχειρηματικότητας που θα πέσει στο κενό».

Παραδείγματα ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ (κλάδος σύνταξης και υγείας)

Α. Παράδειγμα νέου ασφαλισμένου με εισόδημα 7.000 ευρώ
Με καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: 7.000 ευρώ έστω ότι είναι
1. στην 1η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
210,71 ευρώ/μήνα * 12 = 2.528,52 ευρώ/ έτος
2. στην 4η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
335,37 ευρώ/μήνα * 12 = 4.024,44 ευρώ/ έτος
3. στην 7η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
466,54 ευρώ/μήνα * 12 = 5.598,48 ευρώ/έτος

Με το προτεινόμενο σύστημα θα πληρώνει:
7.000 ευρώ * 26,95% (20% + 6,95%) = 1.886,5 ευρώ/ έτος ή 157,2 ευρώ/μήνα

Β. Παράδειγμα νέου ασφαλισμένου με εισόδημα 15.000 ευρώ
Με καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: 15.000 ευρώ έστω ότι είναι
1. στην 1η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
210,71 ευρώ/μήνα * 12 = 2.528,52 ευρώ/ έτος
2. στην 4η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
335,37 ευρώ/μήνα * 12 = 4.024,44 ευρώ/ έτος
3. στην 7η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
466,54 ευρώ/μήνα * 12 = 5.598,48 ευρώ/έτος
Με το προτεινόμενο σύστημα θα πληρώνει:
15.000 ευρώ *26,95% (20% + 6,95%) = 4.042,5 ευρώ/ έτος ή 336,87 ευρώ/ μήνα

Γ. Παράδειγμα νέου ασφαλισμένου με εισόδημα 30.000 ευρώ
Με καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: 30.000 ευρώ έστω ότι είναι
1. στην 1η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
210,71 ευρώ/μήνα * 12 = 2.528,52 ευρώ/ έτος
2. στην 4η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
335,37 ευρώ/μήνα * 12 = 4.024,44 ευρώ/ έτος
3. στην 7η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
466,54 ευρώ/μήνα * 12 = 5.598,48 ευρώ/έτος
Με το προτεινόμενο σύστημα θα πληρώνει:
30.000 ευρώ *26,95% (20% + 6,95%) = 8.085 ευρώ/ έτος ή 673,75 ευρώ/ μήνα

Δ. Παράδειγμα νέου ασφαλισμένου με εισόδημα 50.000 ευρώ
Με καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: 50.000 ευρώ έστω ότι είναι
1. στην 1η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
210,71 ευρώ/μήνα * 12 = 2.528,52 ευρώ/ έτος
2. στην 4η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
335,37 ευρώ/μήνα * 12 = 4.024,44 ευρώ/ έτος
3. στην 7η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:
466,54 ευρώ/μήνα * 12 = 5.598,48 ευρώ/έτος
Με το προτεινόμενο σύστημα θα πληρώνει:
50.000 ευρώ *26,95% (20% + 6,95%) = 13.475 ευρώ/ έτος ή 1.122,9 ευρώ/ μήνα

Σημειώνεται ότι σε όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες στον ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι σήμερα έχουν τη δυνατότητα να κατέβουν μέχρι τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες. Δυνατότητα που δεν παρέχεται με το νέο σύστημα.