Έξι νέα προγράμματα για την υποστήριξη 47.000 ανέργων μέσα στο 2016,  συνολικού προϋπολογισμού 185,5 εκατομμυρίων ευρώ, εξήγγειλε από το βήμα της Βουλής η αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπουλου.

Οπως ανέφερε το 2013 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε τη Σύσταση για τη θέσπιση του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» («Youth Guarantee») και θεσπίστηκε η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Η χρηματοδότηση που αναλογεί στην Ελλάδα για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης των νέων ανέργων ανέρχεται στο ποσό των 171,5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία με την προσθήκη των πόρων Ε.Κ.Τ. και της εθνικής συμμετοχής αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 393 ε εκατομμυρίων ευρώ.

Το υπουργείο Εργασίας, σημείωσε, έχει δεσμεύσει σχεδόν το 100% των πόρων που προβλέπει η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και ήδη υλοποιούνται συνολικά 4 προγράμματα που αφορούν 54.000 νέους ηλικίας έως 29 ετών συνολικού προϋπολογισμού 197 εκατομμυρίων ευρώ.

Έτσι, από τα 393 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για την υποστήριξη των νέων ανέργων τα 382,5 έχουν ήδη εγκριθεί και δεσμευτεί.