Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 2.270.026.033 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Attica Bank που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί την παραίτηση της εταιρίας-μέλους του Χ.Α. «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ» ορίζεται η Παρασκευή 05/02/2016.