Έλλειμμα 3,35 δισ. ευρώ κατέγραψε ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου, ενώ ο στόχος για τα έσοδα έπεσε έξω κατά 1,67 δισ. ευρώ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη βάση, το έλλειμμα ανέρχεται στα 3,53 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,69 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και αναθεωρημένου στόχου προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 2,57 δισ. ευρώ. 

Ωστόσο καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,26 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,87 δισ. το 2014. Ωστόσο δεν πιάστηκε ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,2 δισ. ευρώ. 

Τα έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,41 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,67 δισ. ευρώ, ή  3,2 % έναντι του στόχου. 

Κατά το υπουργείο Οικονομικών η απόκλιση από τον στόχο οφείλεται στο ότι δεν εισπράχτηκαν τα έσοδα από τη διακράτηση ομολόγων του δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFA's & SMP's) ύψους 3,59 δισ. ευρώ, τα οποία ούτως ή άλλως δεν υπολογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ορισμό του Προγράμματος. 

Συνεπώς, κατά το ΥΠΟΙΚ προκύπτει υπερεκτέλεση των εσόδων σε ταμειακή βάση ύψους 1,91 δισ. ευρώ. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46,58 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 2,03 δισ. ευρώ ή 4,2 % έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016. Η απόκλιση, οφείλεται στην ανωτέρω υστέρηση των εσόδων από ANFAs & SMPs, που εν μέρει αντισταθμίζεται από την υπερεκτέλεση σε άλλες κατηγορίες εσόδων.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,92 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 449 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,37 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 4,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 359 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2015 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,48 δισ. ευρώ. Σημειώνεται όμως ότι δεν εισπράχθηκαν τα έσοδα από ANFAs & SMPs, ύψους 1,72 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,55 δισ. ευρώ. Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν σε 926 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κυρίως λόγω αυξημένων προκαταβολών για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Οι επιστροφές εσόδων σε ταμειακή βάση για τον Δεκέμβριο 2015 ανήλθαν σε 336 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54,95 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 713 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55,6 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,54 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 719 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 626 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6,4 δισ. ευρώ δηλαδή πραγματοποιήθηκε το σύνολο του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,77 δισ. ευρώ καλύπτοντας κατά το μεγαλύτερο μέρος την υστέρηση του 11μήνου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,06 δισ ευρώ ενώ οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,71 δισ. ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού