Παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς σήμερα ο Άνθιμος Θωμόπουλος. 

Η ανακοίνωση της τράπεζας: 

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ο Άνθιμος Θωμόπουλος υπέβαλε σήμερα το απόγευμα την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας. Ο κ. Θωμόπουλος θα παραμείνει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διαδοχή και παράδοση των καθηκόντων του.