Ο Σταύρος Λεκκάκος αναλαμβάνει νέος διευθύνων σύμβουλός της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας,  το διοικητικό συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 20η Ιανουαρίου 2016, σε συνέχεια της παραίτησης του εκτελεστικού μέλους, διευθύνοντος συμβούλου και CEO, Άνθιμου Θωμόπουλου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως εξής:

Μη εκτελεστικός πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου:

 • Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου

Μη εκτελεστικό​ς αντιπρόεδρος

 • Νικόλαος Χριστοδουλάκης του Μιχαήλ

Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος

 • Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου

Εκτελεστικά μέλη

 • Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, διευθύνων σύμβουλος (CEO)
 • Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, εντεταλμένη σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

 • Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Στυλιανός Γκολέμης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, μη εκτελεστικό μέλος
 • Στο διοικητικό συμβούλιο μετέχουν, επίσης, οι ορισθέντες εκπρόσωποι:
 • Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)
 • Γεράσιμος Τσιαπάρας του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3723/2008)