Κατά 200 εκατ. ευρώ, στα 71,8 δισ. ευρώ, ειώθηκε το όριο χρήσης του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA) για τις ελληνικές τράπεζες, ύστερα από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι η EKT είχε μειώσει το όριο χρήσης του ELA κατά 3,8 δισ. στα 72 δισ. στις 14 Ιανουαρίου.

Στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζει ότι στις 21 Ιανουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 71,8 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,2 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.