Μείωση της τάξης του 1 δισ. ευρώ καταγράφηκε στο εισόδημα των νοικοκυριών το τρίτο τρίμηνο του 2015. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε από 31,4 δισ. ευρώ σε 30,4 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 3,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πληρωμών κοινωνικών εισφορών και παροχών κατά 8% και στη μείωση των εισπράξεων των λοιπών τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 44,7%.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,7 δισ. ευρώ σε 31 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -2,1% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με -0,7% το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Τέλος, κατά το γ' τρίμηνο του 2015 οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11) μειώθηκαν κατά 8,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 2,086 δισ. ευρώ σε 1,905 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία  ήταν 13,2% σε σύγκριση με 14,2% το τρίτο τρίμηνο του 2014.