Στα 529,652 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθε η αγορά κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ στα πλαίσια του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης την περασμένη εβδομάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΚΤ, οι αγορές κρατικών ομολόγων ανήλθαν στα 529,652 δισ. ευρώ κατά την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε την 22η Ιανουαρίου.

Παράλληλα, η ΕΚΤ προέβη στην αγορά καλυμμένων ομολόγων, ύψους 148,857 δισ. ευρώ και στην αγορά ABS, ύψους 15,786 δισ. ευρώ.