Την ανάγκη δαπανών και επενδύσεων για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη από τις εθνικές κυβερνήσεις διατύπωσε σήμερα ο τραπεζίτης, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤΜπενουά Κερέ.

«Ο δημοσιονομικός “χώρος” θα συνδράμει στην επιτάχυνση της επιστροφής της Ευρώπης στην ανάπτυξη» δήλωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι σε ορισμένες χώρες αυτός ο “χώρος” δεν υπάρχει, εξαιτίας των ευρωπαϊκών κανονισμών που χρήζουν άμεσης αναθεώρησης.

Ο ίδιος βέβαια, παραδέχθηκε ότι η Ευρωζώνη δεν πρόκειται να μεταμορφωθεί σε «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης» και κάλεσε τα κράτη – μέλη να ενσωματώσουν και να αφομοιώσουν τις κοινές δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές.

Καταλήγοντας, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητων δημοσιονομικών συμβουλίων, προκειμένου να εποπτεύεται η ευθυγράμμιση των χωρών – μελών με τους κοινούς, δημοσιονομικούς κανόνες.