Διευκρινίσεις για από την Πορτογαλία για τον προϋπολογισμό της ζήτησε η Κομισιόν σήμερα. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή ζήτησε από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας να εξηγήσει γιατί δεν μειώνει το δομικό της έλλειμμα όπως είχε δεσμευθεί.

Οι χώρες μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένες, βάσει του κοινοτικού δικαίου, να διατηρούν το δημόσιο έλλειμμά τους κάτω από 3% του ΑΕΠ, ενώ οι χώρες της ευρωζώνης υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή για έγκριση τα προσχέδια των προϋπολογισμών τους. Σε περιπτώσεις που το έλλειμμα είναι υψηλότερο, οι υπουργοί Οικονομικών ορίζουν τους στόχους και τις προθεσμίες για τη μείωση του ελλείμματος μιας χώρας, βάσει της λεγόμενης διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

«Το προσχέδιο του προϋπολογισμού αντανακλά ότι το υπερβολικό έλλειμμα δεν διορθώθηκε εντός της καθορισμένης προθεσμίας το 2015, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει την Επιτροπή να προτείνει τη λήψη μέτρων βάσει της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) μόλις καταστούν διαθέσιμα τα επαληθευμένα δεδομένα», ανέφερε η Κομισιόν σε επιστολή της προς τον Πορτογάλο υπουργό Οικονομικών.

Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, στις οποίες δεν αναδείχθηκε ξεκάθαρος νικητής, η κεντροαριστερά σχημάτισε κυβέρνηση εκδιώκοντας την κεντροδεξιά κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση, που ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη του Νοεμβρίου, δεσμεύθηκε να δώσει έμφαση στην τόνωση της ανάπτυξης.

Την 22η Ιανουαρίου η νέα πορτογαλική κυβέρνηση υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού της για το 2016 ώστε να ελεγχθεί εάν πληροί τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου. Στο κείμενο, αναφέρεται ότι το δημόσιο έλλειμμα το 2015 ανήλθε στο 4,2% του ΑΕΠ, πολύ πάνω από το όριο του Συμφώνου Σταθερότητας, παρότι η Λισαβόνα υποτίθεται πως θα το μείωνε κάτω από το 3% πέρυσι. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Πορτογαλίας το έλλειμμα θα μειωθεί στο 2,7% το 2016. Ακόμη, ο πορτογαλικός κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει ότι το δομικό έλλειμμα θα μειωθεί από το 1,3% στο 1,1% το 2016 (-0,2%).

Όμως στα μέσα του 2015 οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ είχαν ζητήσει από την Πορτογαλία να μειώσει το δομικό έλλειμμα κατά -0,6% του ΑΕΠ το 2016.

Βάσει των εξουσιών που εκχωρήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, μεσούσης της κρίσης κρατικού χρέους, η Κομισιόν έχει την ισχύ να απορρίψει ένα σχέδιο προϋπολογισμού εάν αυτό αντίκειται προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να ζητήσει ένα αναθεωρημένο κείμενο.

«Πριν κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση... επιθυμούμε να διαβουλευθούμε μαζί σας σχετικά με τους λόγους που η Πορτογαλία σχεδιάζει να υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά το δομικό έλλειμμα το 2016» θέτοντας έναν στόχο πολύ κατώτερο «από την προσαρμογή που είχε προτείνει το Συμβούλιο τον Ιούλιο», αναφέρει η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως σήμερα η Κομισιόν έχει στείλει τέτοιες επιστολές τρεις φορές. 

Ζητήθηκε από την Ιταλία και τη Γαλλία να δώσουν διευκρινίσεις για τους προϋπολογισμούς τους τον Σεπτέμβριο του 2014, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση της Αυστρίας τον Μάιο του 2014.

Μετά την επίδοση των επιστολών αυτών και οι τρεις κυβερνήσεις ανακοίνωσαν τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ώστε οι προϋπολογισμοί τους να τηρούν τους κανόνες και να αποφύγουν τον κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις καλέσει να καταρτίσουν νέους προϋπολογισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη Λισαβόνα προθεσμία έως μεθαύριο Παρασκευή 29η Ιανουαρίου για να της δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τα μεγέθη στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016.

Εάν οι απαντήσεις που θα λάβει δεν την ικανοποιήσουν, η Κομισιόν ενδέχεται να ζητήσει από τη Λισαβόνα να της στείλει αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού ως την 5η Φεβρουαρίου.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιου Κόστα είπε ότι η επιστολή αυτή είναι κάτι «φυσιολογικό», καθώς «εντάσσεται στον διάλογο που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και δεσμεύθηκε ότι θα δοθούν απαντήσεις σε όλες τις «αμφιβολίες» των Βρυξελλών ως την Παρασκευή. Ο προϋπολογισμός ο οποίος εστάλη στην Κομισιόν είναι «υπεύθυνος», «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης, καλύτερη κοινωνική πρόνοια και περισσότερη αυστηρότητα στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών», επέμεινε ο ίδιος.