Συρρίκνωση παρουσίασε ο δείκτης του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. 

Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 5,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015 σημείωσε μείωση κατά 4,7%. 

Ο Γενικός ∆είκτης Όγκου, κατά το μήνα Νοέμβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά 4,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015 σημείωσε μείωση κατά 3,4%.

Ο Εποχικά ∆ιορθωμένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κλπ) Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015 σημείωσε μείωση κατά 1,8 %. 

Ο Εποχικά ∆ιορθωμένος Γενικός ∆είκτης Όγκου, κατά το μήνα Νοέμβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015 σημείωσε μείωση κατά 1,7 %.