Ελεγχόμενη χαρακτηρίζει το υπουργείο Οικονομικών την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεδομένης της ύφεσης και των capital controls. 

Παρουσιάζοντας συγκριτικό πίνακα με τα ληξιπρόθεσμα του 2015 και του 2014, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει «έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών το 2015», όπως κατηγορείται από την αντιπολίτευση.

Δείτε αναλυτικά τις συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2013-2015

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει τα εξής:

  • Η συνολική εικόνα των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο για το 2015 αποδίδει τη διαχρονική δυσκολία και το μέγεθος του προβλήματος και διαψεύδει (με στοιχεία) όσους μιλούν για «έκρηξη ληξιπρόθεσμων το 2015».
  • Η συνολική αύξηση του ληξιπροθέσμου υπολοίπου κατά την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015 υπολογίζεται σε 11,05 δισ. ευρώ, ενώ η μεταβολή της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί σε 11,38 δισ. 
  • Οι εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών για το 2015, ανέρχονται σε 3,9 δισ., αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του έτους 2014, οι οποίες υπολογίζονται σε 3,67 δισ. 
  • Υπενθυμίζουμε ότι μετά τα capital controls, το Δημόσιο δεν μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, λόγω της «Αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» η οποία δόθηκε με την υπ’ αριθ. 49214/21.7.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέχρι τις 30.10.2015. Για το έτος 2014, το Δημόσιο μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ώστε να μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  • Παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την απουσία χρηματοδότησης της χώρας για όλο το 2015, συγκριτικά με τα άλλα χρόνια, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Αναλυτικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο το 2015 σε σύγκριση με το 2013 και το 2014: