Με το μείζον πρόβλημα των "κόκκινων" στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων αλλά και των επιχειρηματικών δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα οποία παραμένουν "παγωμένα" έως στις 15 Φεβρουαρίου ανοίγει το απόγευμα ο κύκλος των πρώτων διερευνητικών επαφών του Υπουργείου Οικονομικών με τους δανειστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δανειστές φέρονται να προκρίνουν την πλήρη απελευθέρωση και την εκχώρηση σε τρίτους των στεγαστικών δανείων που έχουν πάψει να είναι ενήμερα εδώ και 1 χρόνο ενώ οι κάτοχοί τους έχουν χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμοι από τις Τράπεζες.

Στην περίπτωση αυτή και για τις κατηγορίες δανειοληπτών που έχουν εξαιρεθεί από την προστασία του νόμου θα δοθεί μια τελευταία ευκαιρία να υπαχθούν σε ρύθμιση.

Αν δεν το πράξουν το λόγο θα έχουν πλέον τα λεγόμενα κερδοσκοπικά κεφάλαια("κοράκια") τα οποία θα αναλάβουν να αγοράσουν μισοτιμής πακέτα στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων από Τράπεζες ώστε να τα "τρέξουν" προτείνοντας τρόπους αποπληρωμής στους κατόχους τους (π.χ με αγορά μετοχών για επιχειρήσεις) η ακόμη και πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας εάν πρόκειται για ακίνητα σημαντικής αξίας.