Ως αντικίνητρο για προσλήψεις που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε απολύσεις «βλέπει» την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών το 80% των πολιτών σύμφωνα με έρευνα του ΕΒΕΑ.

Μεταξύ άλλων η έρευνα έδειξε ότι το 62% θεωρεί πως η κυβερνητική πολιτική ακολουθεί λανθασμένη πορεία με αρνητικές επιπτώσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας έναντι 17% που συμφωνούν με την πολιτική της κυβέρνησης.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό εύρημα του βαρόμετρου είναι ότι το 80% των πολιτών δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία των δημοσίων οικονομικών και το 79% για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση.

«Δυστυχώς, ο δείκτης αισιοδοξίας για την οικονομία έχει επιστρέψει στα αρνητικά επίπεδα των περασμένων ετών, όταν η οικονομική κρίση βρισκόταν σε όξυνση» δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος και τόνισε ότι: «Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την αρνητική αξιολόγηση της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων όσο και για την κατάρτιση ενός νέου ασφαλιστικού».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25-29 Ιανουαρίου σε δείγμα 1000 ατόμων από την εταιρεία ALCO.