Το αργότερο από τον Απρίλιο ,μαζί με το περιουσιολόγιο,η Κυβέρνηση θα έχει έτοιμο το νέο "Πόθεν έσχες" ​το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά περίπου 40.000 υπόχρεοι,ανάμεσά τους διευθυντικά στελέχη του Δημοσίου,δικαστές, βουλευτές, δημοσιογράφοι ,μέλη σχολικών επιτροπών κλπ.

Οσοι με ένα λόγο, άμεσο η έμμεσο διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Την ηλεκτρονική φόρμα με νέο "Πόθεν έσχες" καλούνται ήδη να συμπληρώσουν το αργότερο έως τα μέσα Φεβρουαρίου περίπου 2.000 ανώτατα στελέχη του δημοσίου υπό τον έλεγχο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ από τον Απρίλιο, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι 38.000 υπόχρεοι.

Στο νέο "Πόθεν έσχες" (περιλαμβάνει δήλωση περιουσιακής κατάστασης,και οικονομικών συμφερόντων) οι υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώσουν επιπροσθέτως και για πρώτη φορά εάν έχουν στην κατοχή τους τιμαλφή (κοσμήματα,πολύτιμοι λίθοι κλπ) των οποίων η αξία ,σύμφωνα με εκτιμήσεις τους, ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, αλλά και τυχόν μετρητά που διακρατούν στο σπίτι τους ή σε τραπεζικές θυρίδες αξίας εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

Εκτός των παραπάνω οι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στις σελίδες του ηλεκτρονικού εντύπου καταθέσεις σε Τράπεζες, αποζημιώσεις απόλυσης, μετοχές, ομόλογα, ακίνητα κλπ.

Ωστόσο το νέο 'Πόθεν έσχες" έχει προκαλέσει  ,από πλευράς δανειστών, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σύνθεση της επιτροπής της Βουλής που θα αναλάβει τον έλεγχό των δηλώσεων "Πόθεν έσχες" των βουλευτών, Υπουργών και Περιφερειαρχών.

Οι δανειστές ζητούν στην 7μελή σήμερα επιτροπή της Βουλής που ελέγχει τις δηλώσεις "Πόθεν έσχες" βουλευτών, Υπουργών και Περιφερειαρχών να μην συμμετέχουν μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου (συμμετέχουν 3 βουλευτές) αλλά μόνον δικαστές. Οσον αφορά τον έλεγχο των υπολοίπων υπόχρεων προτείνεται να μεταβιβαστεί, όπως και παλαιότερα,στην Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος.