Τον κώδωνα του κινδύνου για τυχόν άρση της συνθήκης Σένγκεν έκρουσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς όπως υποστηρίζει κάτι τέτοιο «θα μπορούσε εν δυνάμει να διαταράξει την οικονομική ανάπτυξη». 

Στις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει τους κινδύνους που πιθανολογεί ότι θα προκύψουν αν τερματισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο Σένγκεν, η οποία αμφισβητείται εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης. «Μια πιο γενικευμένη άρση και μέτρα που θα αναιρούν τα επιτεύγματα της εσωτερικής αγοράς θα μπορούσαν να εν δυνάμει να διαταράξουν την οικονομική ανάπτυξη», προειδοποιεί.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης τους οικονομικούς κινδύνους -που συνδέονται με τη μαζική έλευση προσφύγων στο έδαφος της ΕΕ:

Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη τον αυξημένο αριθμό προσφύγων θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην οικονομική εμπιστοσύνη, καθώς και να επιβραδύνει την κατανάλωση των νοικοκυριών.

Η Επιτροπή ζητεί συνεπώς «να ξεπερασθούν στο επίπεδο της ΕΕ οι μείζονες πολιτικές προκλήσεις, όπως για παράδειγμα η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».