Διευκρινίσεις σε σχέση με την εφαρμογή του ν. 4336/2015 σύμφωνα με την οποία μπορούν να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ν. 3869/2010),παρέχει στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εγκύκλιος του ΟΑΕΕ.

Με τον τελευταίο νόμο 4336/2015 στη διαδικασία του αναθεωρημένου νόμου Κατσέλη δεν εμπίπτουν μόνον οφειλές προς τράπεζες αλλά και βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ α και β βαθμού.

Η ρύθμιση δεν αφορά εμπόρους και επιχειρήσεις αλλά υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα οποία μπορούν να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης της οφειλής τους στο αρμόδιο δικαστήριο.

Προϋπόθεση είναι οι οφειλές προς το Δημόσιο κλπ. να μην αποτελούν το σύνολο των οφειλών τους αλλά να συντρέχουν και με οφειλές προς ιδιώτες και να έχουν γεννηθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό το ασφαλιστικά ταμεία έχουν υποχρέωση χορήγησης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης αναλυτικής κατάστασης των βεβαιωμένων οφειλών προς αυτά μαζί με τους τόκους και τις κάθε είδους προσαυξήσεις.

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδω