Πλεόνασμα ύψους 287 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση τον Ιανουάριο έναντι ελλείμματος 217 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, την ίδια ώρα, διαμορφώθηκε στα 386 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 149 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού σε 3,153 δισ. ευρώ, από 3,133 δισ. ευρώ πέρυσι. 

Εν τω μεταξύ, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 3,392 δισ. ευρώ, από 3.200 δισ. ευρώ που ήταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Σημειώνεται ότι στις δαπάνες περιλαμβάνεται ποσό ύψους περίπου 1,152 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και δαπάνες ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.