Απίστευτο και όμως αληθινό: Παρά την υπερφορολόγηση, παρά την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ και τη διατήρηση των διάφορων χαρατσιών, τα έσοδα για το 2015 όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν κιόλας!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τα φορολογικά έσοδα παρουσίασαν μείωση 1,38% ή αλλιώς εισέρευσαν  610,5 εκατ. ευρώ λιγότερα στα κρατικά ταμεία σε σχέση με το 2014. Σύμφωνα με την έκθεση το σύνολο φορολογικών εσόδων του 2015 ανήλθε σε 43,14 δισ. ευρώ έναντι 44,225 δισ. ευρώ το 2014 εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από άμεσους φόρους και ειδικότερα από τους φόρους στην περιουσία.

Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους ανήλθαν σε 19,844 δισ. ευρώ έναντι 20,456 δισ. ευρώ το 2014 ( μείωση κατά 2,99% ). Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τους φόρους στην περιουσία κατά 8,46% ενώ τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος παρουσίασαν οριακή αύξηση 0,35%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην σημαντική αύξηση κατά 11% που παρουσίασαν τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος που αφορά μισθούς και συντάξεις ενώ μείωση κατά 46% σημείωσαν τα έσοδα από κάθε είδους προκαταβολές. Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων αυξήθηκαν κατά 9,06%.

Συνολικά οι άμεσοι φόροι ως ποσοστό του συνόλου των φορολογικών εσόδων ανήλθαν στο 45,5% το 2015 από 46,95% που ήταν το 2014. Αντίθετα οι έμμεσοι φόροι αύξησαν το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των φορολογικών εσόδων στο 54,5% από 53,75% που ήταν το 2014. Το σύνολο των εσόδων από έμμεσους φόρους παρουσίασε οριακή αύξηση 0,00025% . Ειδικότερα τα έσοδα από τον ΦΠΑ που αντιστοιχούν στο 57% του συνόλου των εσόδων από έμμεσους φόρους παρουσίασαν και αυτά οριακή αύξηση 0,09% και διαμορφώθηκαν σε 13,625 δισ. ευρώ. Η εικόνα των εσόδων από ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση μετά τον Οκτώβριο κυρίως λόγω των αυξήσεων στους συντελεστές. Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης σημείωσαν αύξηση 1,7%.

Όλα αυτά την ώρα που παρά τον πληθωρισμό, οι τιμές των βασικών αγαθών – το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς- σημειώνουν αύξηση λόγω και των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ…