Αυξημένα σε σχέση με το 2014 παρουσιάζονται τα έσοδα της Coca Cola HBC.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ποσό των 280,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Coca-Cola HBC AG το 2015 έναντι 294,8 εκατ. ευρώ το 2014 μειωμένα κατά 4,9%, την ώρα που τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 314,3 εκατ. ευρώ από 277,4 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 13,3%.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,8% ανερχόμενα σε 418,2 εκατ. ευρώ από 361,1 εκατ. ευρώ.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 473,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 11,4%, ενώ το περιθώριο των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών αυξήθηκε κατά 100 μονάδες βάσης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ενέργειες αύξησης της τιμής των προϊόντων μας σε ορισμένες χώρες, το χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών και οι θετικές επιπτώσεις από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, ιδίως στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές, υπεραντιστάθμισαν τον ιδιαίτερα δυσμενή αντίκτυπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ειδικά του ρωσικού ρουβλίου.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2,5% στα 6,346 δισ. ευρώ, λόγω του δυσμενούς αντίκτυπου των συναλλαγματικών διακυμάνσεων που ανήλθε σε -5,1%.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ακολούθησαν θετική πορεία στο τέταρτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα οριακή αύξηση 0,3% στο σύνολο του έτους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ''ο αποπληθωρισμός στην Ευρώπη και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε τα προϊόντα μας σε προσιτές τιμές σε ορισμένες αγορές περιόρισαν τις ευκαιρίες για αύξηση των τιμών στις αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές, αντισταθμίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες αύξησης των τιμών των προϊόντων μας στις αναδυόμενες αγορές''.

Οι υποκείμενες τάσεις αύξησης του όγκου πωλήσεων παρέμειναν ισχυρές στο τέταρτο τρίμηνο με αποτέλεσμα να καταγραφεί αύξηση 2,6% του όγκου πωλήσεων για το έτος.

Οι αναπτυγμένες αγορές επέστρεψαν σε πορεία ανάπτυξης για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, καταγράφοντας καλές επιδόσεις σε Ιταλία και Ελλάδα.

Σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις χώρες των αναπτυσσόμενων αγορών με τις πιο θετικές τάσεις να καταγράφονται σε Πολωνία και Ουγγαρία.

Το διψήφιο ποσοστό αύξησης σε Νιγηρία, Ρουμανία και Ουκρανία συνέβαλε σε αύξηση 2,5% του όγκου πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές, παρά την αναμενόμενη μεσαίας τάξης μονοψήφια πτώση στη Ρωσία.

Καταγράφηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων εκτός της κατηγορίας του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή 0,40 ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 11,1% σε σύγκριση με το μέρισμα του 2014.

Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

Είμαι ικανοποιημένος από την πρόοδο που συντελέστηκε το 2015. Για πρώτη φορά στην τελευταία πενταετία οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και τα περιθώρια κέρδους βελτιώθηκαν σημαντικά. Οι εμπορικές μας πρωτοβουλίες υποστήριξαν τον όγκο πωλήσεων, ενώ παράλληλα επιτύχαμε περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της κερδοφόρου ανάπτυξης.

Οι συνθήκες στην Ευρώπη παρουσιάζουν ελαφρά βελτίωση, ενώ οι χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από τις τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες εμπορικές συνθήκες. Στη διάρκεια του 2016 θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις για να υπερβούμε τα εμπόδια που προκύπτουν σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε. Σε γενικές γραμμές, πιστεύουμε ότι ο Όμιλος έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να πετύχει περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων αλλά και αύξηση του περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το 2015.