Το αργότερο εντός του Μαρτίου το υπουργείο Εργασίας προχωρεί σε διαβούλευση και υλοποίηση ενός νέου προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης για 26.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου (τμήμα του ΕΣΠΑ) και σε συνεργασία με επιχειρήσεις στοχεύει στην απασχόληση για 8 μήνες των ωφελούμενων ανέργων με προτεραιότητα ,μέσω μοριοδότησης, των μακροχρόνια ανέργων.

Στόχος του προγράμματος είναι ορισμένες επιχειρήσεις να διατηρήσουν με την ολοκλήρωση της κατάρτισης των ωφελουμένων αρκετούς από αυτούς ως μόνιμο προσωπικό.

Η εκπόνηση του προγράμματος θα γίνει από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και όχι με απευθείας αναθέσεις, όπως στο παρελθόν σε εταιρείες συμβούλων, ώστε τα χρήματα που απαιτούνταν (περίπου 1 εκατ. ευρώ) να δοθούν σε ωφελούμενους.

Η κατάρτιση θα αφορά 8 κλάδους της οικονομίας όπως εξωστρεφές εμπόριο,έργα υποδομής,περιβάλλον,επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών, υψηλή τεχνολογία κλπ. και το όφελος για κάθε ωφελούμενο θα είναι 5.000 ευρώ.