Το αργότερο εντός του Μαρτίου αναμένεται να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων στην εφορία​.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με το σχέδιο νόμου, όσοι φορολογούμενοι σπεύσουν και δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκρυψαν από την εφορία τα προηγούμενα χρόνια (από το 2000-2015) και τα οποία είτε μετέφεραν με εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού είτε τα έχουν κρυμμένα στο σπίτι τους θα τους επιβάλλεται φόρος 30%-35% χωρίς όμως προσαυξήσεις για κάθε χρόνο κατά τον οποίο στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος δεν εμφάνισαν τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Η Κυβέρνηση ευελπιστεί ότι το μέτρο θα τύχει ανταπόκρισης, αντιθέτως με το παρελθόν όπου αντίστοιχα μέτρα ατύχησαν και αρκετοί φοροφυγάδες θα σπεύσουν στις εφορίες να κάνουν αυτοκαταγγελία για να αποφύγουν τα χειρότερα. Και τα χειρότερα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει, μέσω διασταυρώσεων, ποιοι και πόσοι έχουν φοροδιαφύγει τα τελευταία χρόνια και άρα εάν δεν προχωρήσουν αυτοβούλως σε καταγγελία απόκρυψης εισοδημάτων θα τους επιβάλλεται φόρος και προσαυξήσεις που θα φτάνουν στο ύψος των αποκρυβέντων κεφαλαίων, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρεί και σε ποινικές διώξεις σε βάρος τους.

Οι σκέψεις να δοθούν κίνητρα (αγορά κρατικών ομολόγων,συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών,τοποθέτηση των χρημάτων σε προθεσμιακές καταθέσεις τραπεζών κλπ) σε όσους προχωρήσουν σε αυτοκαταγγελία ώστε να αποφύγουν την καταβολή του αναλογούντως φόρου συναντά την άρνηση των επικεφαλής των θεσμών οι οποίοι συζητούν μόνον δύο περιπτώσεις κινήτρων.

Να τυγχάνουν μειωμένου φόρου μόνον όσοι αγοράσουν ακίνητα και τα διατηρήσουν τουλάχιστον για μια τριετία και όσοι καταβάλλουν εφάπαξ το φόρο του 30%-35% επί των αποκρυβουσών εισοδημάτων.