Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνόλου των δραστηριοτήτων του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από τη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD (“Postbank”).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «με την εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank καθίσταται η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις και προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσεώς της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά, καθώς και στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσεως στους τομείς λιανικής τραπεζικής και τραπεζικής επιχειρήσεων». 

Σημειώνεται ότι από την 1η Μαρτίου 2016 οι Πελάτες που προέρχονται από το Κατάστημα Βουλγαρίας της Alpha Bank θα εξακολουθούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από το ίδιο δίκτυο εξυπηρετήσεως, ενώ στο προσεχές μέλλον και μετά την ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποιήσεως θα αποκτήσουν τη δυνατότητα χρήσεως του ευρύτερου δικτύου της Postbank.