Παύει από σήμερα 1η Μαρτίου η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι δεν διασφαλίζεται η πλήρης και ορθή πληροφόρηση που απαιτείται για την ενημέρωση των επενδυτών και συνακόλουθα δεν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρίας.

Στο πλάισιο αυτό ζήτησε από το Χρηματιστήριο Αθηνών να προχωρήσει σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας, καθώς ο αρμόδιος ορκωτός ελεγκτής λογιστής δηλώνει ότι δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση έκφρασης συμπεράσματος και κατά συνέπεια διατύπωσε αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

Η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα διαρκέσει έως ότου ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής διατυπώσει μη διαφοροποιημένη γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και άρα διασφαλιστεί η πλήρης και ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Φεβρουαρίου η νέα διοίκηση της εταιρείας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά προηγούμενων διοικήσεων για πράξεις τους ή παραλήψεις τους, οι οποίες φέρεται να ζημίωσαν με μεγάλα ποσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στο πόρισμα, που έχει εκπονήσει η ελεγκτική εταιρεία, γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε δύο περιπτώσεις πελατών (ΓΑΙΑ - ΒΕΛΠΑΖ), από τις οποίες η ζημία για την ΕΒΖ ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ.