Δεν χάνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων οι οφειλέτες για  για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία σε περίπτωση μη καταβολής προστίμου.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ξεκαθαρίζοντας ότι πλην των τρεχουσών εισφορών προς τα Ταμεία, οι οφειλέτες δεν εκπίπτουν της ρύθμισης για τις 100 δόσεις, αν για παράδειγμα δεν έχουν ανταποκριθεί σε άλλες καταβολές, όπως είναι το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία. 

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση που ψηφίστηκε πέρυσι δεν χάνεται, ακόμη κι αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει πρόστιμα και άλλες ασφαλιστικές οφειλές. "Η ρύθμιση δεν χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής άλλων, πλην των τρεχουσών εισφορών, ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν μετά την υπαγωγή σε αυτήν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων", αναφέρει χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη εγκύκλιος. 

Έτσι όσοι οφειλέτες έχουν χάσει την ρύθμιση των 100 δόσεων για τέτοιο λόγο, επειδή δηλαδή δεν έχουν πληρώσει ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές και εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, δεν θεωρούνται έκπτωτοι και μπορούν να συνεχίσουν στην ρύθμιση, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί αν αυτή δεν είχε απολεσθεί. 

Η εγκύκλιος μάλιστα διευκρινίζει πως ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων τις νέες ασφαλιστικές οφειλές του, οι οποίες δημιουργούνται μετά την υπαγωγή του στην ρύθμιση των 100 δόσεων (εφόσον αυτές δεν αφορούν τρέχουσες εισφορές) και χωρίς να θίγεται αυτή..