Παράταση κατά ένα μήνα και ως και τις 15 Απριλίου στους πλειστηριασμούς από δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πρώτης κατοικίας, δίνει με τροπολογία στη κύρωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και Ιορδανίας το υπουργείο Οικονομίας. 

Η παραπάνω ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της Α' κατοικίας μέχρις ότου κυβέρνηση και Θεσμοί καταλήξουν σε συμφωνία για τη συνολική ρύθμιση του μείζονος αυτούς ζητήματος. 

Ολόκληρη η τροπολογία