Σε βασικό μοχλό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη εξελίχθηκαν οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015, βοηθώντας να αντισταθμισθεί η αρνητική, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, συμβολή του εξωτερικού εμπορίου.

Η Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία) επιβεβαίωσε σήμερα την προηγούμενη εκτίμησή της ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε 0,3% στο τρίμηνο από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2015 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αναθεώρησε τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ανοδικά, στο 1,6% από 1,5%.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2015, η οικονομία της Ευρωζώνης είχε αναπτυχθεί, επίσης, κατά 0,3% και με ετήσιο ρυθμό 1,6%. Για το σύνολο του 2015, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε 1,6% έναντι αύξησης κατά 0,9% το 2014.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ενίσχυσαν το ΑΕΠ στο τελευταίο περσινό τρίμηνο κατά 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας. Οι καταναλωτικές δαπάνες, η δημόσια κατανάλωση και οι μεταβολές αποθεμάτων ενίσχυσαν το ΑΕΠ κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν τις αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού, τη βελτίωση της γης και την κατασκευή υποδομών και κτιρίων. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας από το εξωτερικό εμπόριο, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές.