Μειωμένο κατά 5,1% εμφανίστηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Ιανουάριο φέτος.
 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 2.922,2 εκατ. ευρώ έναντι 3.143,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2015, παρουσιάζοντας µείωση 7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση κατά 25,2 εκατ. ευρώ, ή 1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 1.716,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.872,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο πέρυσι, παρουσιάζοντας µείωση 8,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση κατά 54,1 εκατ. ευρώ, ή 3,9%).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.205,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.271,0 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2015, παρουσιάζοντας µείωση 5,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 28,9 εκατ. ευρώ, ή 2,7%).