Έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου στον ΟΛΠ για να εκλεχθεί νέο διοικητικό συμβούλιο.

Η γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, θα εστιάσει και στα εξής ζητήματα:

  • Παροχή έγκρισης της γενικής συνέλευσης αναφορικά με το πλαίσιο διακανονισμών και ρυθμίσεων ανεξόφλητων οφειλών προς την Εταιρία επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων εντός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.
  • Παροχή έγκρισης της γενικής συνέλευσης για την κατάρτιση σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου κυριότητας της Εταιρίας με το Δήμο Πειραιά προς στέγαση Δημοτικού Σχολείου.
  • Έγκριση μακροχρόνιων παρατάσεων παραχώρησης χρήσης χώρων ΟΛΠ.

Όπως διευκρινίζεται, εφόσον δεν υπάρξει απαρτία, τότε η γ.σ. θα συγκληθεί εκ νέου, την 11η Απριλίου.


TAGS