Ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων εξέφρασαν στελέχη του τραπεζικού Ομίλου UniCredit Bank AG που συναντήθηκαν με τον Πάνο Σκουρλέτη.

Ενδιαφέρον για την επανέναρξη χρηματοδοτήσεων ενεργειακών επενδύσεων, τόσο στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όσο και σε άλλους, εξέφρασαν στελέχη του τραπεζικού Ομίλου UniCredit Bank AG που συναντήθηκαν σήμερα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνο Σκουρλέτη.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι «η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για χρηματοδοτήσεις επενδύσεων στην Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα, αλλά και γενικότερα, είναι σαφής ένδειξη των θετικών αλλαγών που συντελούνται στο πεδίο της οικονομίας και μια έμπρακτη επιβεβαίωση της σταθεροποίησης, στην οποία αποδίδουν μεγάλη σημασία επενδυτές και φορείς χρηματοδότησης».

Ο κ. Σκουρλέτης αναφέρθηκε επίσης στη δρομολογημένη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ και στη διαδικασία προσαρμογής στο ευρωπαϊκό καθεστώς λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.