Θέμα κατάργησης των μισθολογικών προαυξήσεων για κάθε τρία έτη προϋπηρεσίας βάζει ο ΟΟΣΑ, στην έκθεσή του για την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, ο κατώτατος μισθός για έναν εργαζόμενο άνω των 25 ετών χωρίς προϋπηρεσία είναι στα 586 ευρώ και για κάθε τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας αυξάνεται κατά 58 ευρώ. «Πρόκειται για μία μοναδική περίπτωση ανάμεσα στις χώρες του ΟΑΣΑ που καθιστά τον ισχύοντα κατώτατο μισθό υψηλότερο» σημειώνει ο Οργανισμός και προτείνει στην αναθεώρηση του πλαισίου το οποίο θα γίνει φέτος στις διαβουλεύσεις των θεσμών για τα εργασιακά

Αναλυτικά ο ΟΑΣΑ αναφέρει:

Πριν την κρίση η Ελλάδα είχε μία από τις πιο περιοριστικές νομοθεσίες για την προστασία της απασχόλησης, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Οι μεγάλες περίοδοι προειδοποίησης, οι υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης και οι περιορισμοί στις ομαδικές απολύσεις μείωναν την ανακατανομή θέσεων εργασίας και των διαδικασιών δημιουργίας νέων. Επιπροσθέτως, το πλαίσιο για τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις, ειδικότερα η αυτόματη επέκταση των συλλογικών συμφωνιών, σήμαινε ότι οι μισθοί δεν προσαρμόζονταν ως προς τις ανάγκες των εταιρειών και των εξελίξεων στην παραγωγικότητα και πως οι νέες εταιρείες δεν μπορούσαν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους έναντι καθιερωμένων εταιρειών μέσω του χαμηλότερου κόστους εργασίας.

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας έχουν εστιάσει στην εισαγωγή περισσότερης ευελιξίας. Ο κατώτατος μισθός έχει μειωθεί κατά ένα τρίτο σε ονομαστικούς όρους στο τέλος του 2011 και ένας χαμηλότερος μισθός για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχει θεσπιστεί. Ο ορισμός του κατώτατου μισθού άλλαξε από μία διαδικασία διαπραγμάτευσης και ορίζεται απευθείας από την κυβέρνηση. Ev τούτοις, η αναλογία του ελληνικού κατώτατου μισθού για έναν εργαζόμενο χωρίς προϋπηρεσία ως προς τον διάμεσο μισθό βρίσκεται σήμερα πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο του ΟΑΣΑ. Ωστόσο ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με την προϋπηρεσία, μία μοναδική περίπτωση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, κάτι που καθιστά τον ισχύοντα κατώτατο μισθό υψηλότερο. Ο κατώτατος μισθός ενός εργαζόμενου άνω της ηλικίας των 25 ετών χωρίς προϋπηρεσία ανέρχεται στα 586 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, για κάθε τριετία εργασιακής εμπειρίας αυξάνεται κατά 58 ευρώ έως τα εννέα έτη και για τους έγγαμους εργαζόμενους, υπάρχει μία επιπλέον επιπλέον προσαύξηση ύψους 58 ευρώ, επομένως ο μισθός μπορεί να φτάσει έως τα 818 ευρώ το μήνα. Η αναθεώρηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να γίνει το 2016. Θα πρέπει να γίνει υπό το πρίσμα της παραγωγικότητας και με λογική δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της προσαύξησης προϋπηρεσίας.