Με άνοδο ολοκληρώθηκαν σήμερα οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο του Τόκιο.

Το Τόκιο ανέκαμψε μετά τον αρχικό σκεπτικισμό ως προς τη νέα νομισματική επίθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο δείκτης Nikkei ενισχύθηκε κατά 86,52 μονάδες, σε ποσοστό 0,51%, και διαμορφώθηκε στις 16.938,87 μονάδες.