Μειωμένος κατά  6,7% εμφανίζεται ο γενικός δείκτης τιµών εισαγωγών στη βιοµηχανία (∆ΤΕ) τον Ιανουάριο φέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2015, έναντι µείωσης 13,2% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2015 προς το 2014.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:

α. Στη µείωση του δείκτη τιµών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,3%, και

β. Στη µείωση του δείκτη τιµών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 12,9%.

Ο γενικός δείκτης, τον Ιανουάριο 2016 σε σύγκριση µε τον δείκτη του ∆εκεµβρίου 2015 παρουσίασε µείωση 1,9%. Η ίδια µείωση 1,9% σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2015 προς το 2014.