Πρωτογενές πλεόνασμα 3 δισ. ευρώ το οποίο ξεπέρασε τον στόχο κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ καταγράφηκε στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε λόγω της στάσης πληρωμών που έχει επιβάλλει το δημόσιο και από την είσπραξη του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδας που φέτος ήταν αρκετά υψηλό. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τον προϋπολογισμό, οι δαπάνες συγκρατήθηκαν κατά 8,3 δισ. ευρώ και ήταν κατά 976 εκατ. ευρώ λιγότερες από τον στόχο, γεγονός το οποίο αποδίδεται στην απόφαση της κυβέρνησης να είναι συγκρατημένη στα έξοδα του κράτους όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση και δεν είναι σαφές το πότε θα εκταμιευτούν οι νέες δόσεις από τους δανειστές. 

Όσον αφορά τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ανήλθαν σε 9,6 δισ. ευρώ κατά 964 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις αυξημένες εισροές κοινοτικών κονδυλίων για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, καθώς και στο γεγονός ότι εισπράχθηκε το μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδας που ήταν υψηλό (κοντά στα 700 εκατ. ευρώ).

Ξεπέρασαν τον στόχο τα έσοδα

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9.625 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 964 εκατ. ευρώ ή 11,1% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.
 
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.104 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 322 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.
 
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 544 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (589 εκατ. ευρώ).
 
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.522 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.
 
Ειδικότερα, το Φεβρουάριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.411 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 571 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
 
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.455 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 335 εκατ. ευρώ.
 
Οι επιστροφές εσόδων για την περίοδο Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (244 εκατ. ευρώ).

Μειώθηκαν οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν στα 8.301 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 976 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9.277 εκατ. ευρώ).
 
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.941 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 961 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 913 εκατ. ευρώ.
 
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 195 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 40 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 11 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης και 27 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.
 
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 360 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
 
Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.160 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.935 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 225 εκατ. ευρώ στο ύψος του μηνιαίου στόχου.