Παρά την συνεχιζόμενη ύφεση το δεύτερο εξάμηνο του 2015, δεν διαπιστώθηκε αρνητική μεταβολή στις συνθήκες στην αγορά εργασίας, με τον αριθμό των ανέργων να εξακολουθεί την πτωτική του πορεία. 
 
Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της ALPHA BANK, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας δεν φαίνεται να έχουν επιβαρυνθεί περαιτέρω, παρά την είσοδο της ελληνικής οικονομίας εκ νέου σε ύφεση στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

Ο αριθμός των ανέργων συνεχίζει την πτωτική του πορεία με ασθενικό, όμως, ρυθμό, αναφέρουν στην ανάλυσή τους, επισημαίνοντας ότι ο ρυθμός μεταβολής των ανέργων παρέμεινε αρνητικός σε όλο το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ ο ρυθμός μεταβολής των απασχολουμένων είναι θετικός και ανοδικός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, o αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο 2015, έναντι 5,6% στο τρίτο τρίμηνο 2015, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανέργων να υποχωρήσει στα 1.149,7 χιλ. άτομα στο τέλος του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, ο αριθμός των απασχολουμένων ακολούθησε έντονη ανοδική πορεία, καθώς αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο 2015, έναντι αυξήσεως 2,1% στο τρίτο τρίμηνο 2015 και μόλις 0,8% στο πρώτο τρίμηνο 2015.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, η μείωση του αριθμού των ανέργων κατά 222,2 χιλ. στο τέταρτο τρίμηνο 2015, σε ετήσια βάση και η μεγαλύτερη άνοδος του αριθμού των απασχολουμένων κατά 284,9 χιλ., αύξησε το εργατικό δυναμικό κατά 62,7 χιλ., επιφέροντας, συνεπώς, τη μείωση του ποσοστού ανεργίας σε 12-μηνη βάση. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους στο 24,5% από 25,4% στο πρώτο εξάμηνο 2015, σε μία περίοδο που το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε κατά 1,2% σε ετήσια και 1,0% σε τριμηνιαία βάση.

Η σχετική ακαμψία του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Alpha Bank, υποδηλώνει την αδυναμία ανάκαμψης της οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά το μεγάλο κοινωνικό κόστος της αποεπενδύσεως. Οι επενδύσεις συνιστούν πλέον πολύ μικρό ποσοστό του ΑΕΠ, μόλις 11,6% και υπολείπονται σημαντικά των αποσβέσεων, αναφέρουν οι αναλυτές.

Η ίδια εικόνα βελτιώσεως στην αγορά εργασίας παρατηρείται και στο πρώτο δίμηνο του 2016, όπως συνάγεται από την ανάλυση των στοιχείων που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, ο αριθμός των προσλήψεων (189,97 χιλ.) συνεχίζει να υπερβαίνει τον αριθμό των απολύσεων και αποχωρήσεων (184,1 χιλ.) και, ως εκ τούτου, οι καθαρές ροές μισθωτής απασχολήσεως ήταν θετικές στις 4,5 χιλ. Ωστόσο, η επίδοση αυτή είναι μικρότερης κλίμακας σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2015 και, κυρίως, του 2014.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η επιβράδυνση στο βαθμό αποκλιμακώσεως της ανεργίας συνεχίζεται στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την πορεία του πληθωρισμού στο πρώτο δίμηνο του έτους. Παρατηρείται ότι η επίπτωση των αυξημένων φορολογικών συντελεστών επιβράδυνε την αποπληθωριστική διαδικασία κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, από -2,3% τον Ιούλιο 2015 σε -0,2% τον Δεκέμβριο του 2015.