Σε συμφωνία για διατήρηση των μισθών μέχρι τις αρχές του 2018, όταν και θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αυξήσεων, προχώρησαν χθες τραπεζοϋπάλληλοι και τραπεζίτες.

Στην νέα κλαδική σύμβαση, τριετούς διάρκειας, συμφωνήθηκε ακόμα η προστασία της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια, καθώς οι τράπεζες προβλέπεται να προχωρήσουν σε ολοκλήρωση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου μέσα στο 2016. 

Σύμφωνα με την ΟΤΟΕ, σε μια κρίσιμη πολιτικά και οικονομικά περίοδο, μια από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες εργαζομένων και οι εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών προχώρησαν στην υπογραφή τριετούς σύμβασης με την οποία διασφαλίζεται στα σημερινά επίπεδα το εισόδημα των τραπεζοϋπαλλήλων, στο πλαίσιο του θεσμού του ενιαίου μισθολογίου, και προστατεύεται η απασχόληση με διαβεβαίωση βούλησης και των τραπεζών για την αποτροπή απολύσεων, ενώ, παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα οικογενειακών αναγκών και κατοχυρώνονται παροχές πρόνοιας. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η ακροτελεύτια διάταξη της νέας κλαδικής σύμβασης, με την οποία κατοχυρώνονται όλες οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις.