Δραματικά στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία καταγράφει  η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση που παρουσιάστηκε σήμερα στη Ρόδο κατά την έναρξη των εργασιών του 36ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ.
 
Συγκεκριμένα στην έκθση σημειώνεται ότι παρά την μικρή αποκλιμάκωση της ανεργίας την τελευταία διετία, η μακροχρόνια ανεργία εκτινάσσεται σε δυσθεώρητα ύψη αγγίζοντας το 73,7% των ανέργων, αποτελώντας το πλέον διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
 
Στην έκθεση τονίζεται η ανάγκη άμεσου τερματισμού των πολιτικών λιτότητας και αλλαγής του υφιστάμενου υποδείγματος οικονομικής πολιτικής, ενώ επισημαίνεται ότι το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛΛ συνοδεύεται από υφεσιακά μέτρα που επιδεινώνουν όλους τους τομείς της οικονομίας.
 
Ειδικότερα τονίζεται οτι το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, η ποιότητα των θέσεων εργασίας συνεχίζει να χειροτερεύει, οι άτυπες και μη ηθελημένες μορφές μερικής απασχόλησης αυξάνονται, όπως και το ποσοστό της φτώχειας και της οικονομικής ανισότητας. Η Έκθεση προτείνει τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης αναδεικνύοντας τα κλαδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μια νέα στρατηγική επενδύσεων, αύξησης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών.
 
Όσον αφορά την ανεργία σημειώνεται ότι η αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας συνεχίζεται με ιδιαίτερα αργό ρυθμό, με αποτέλεσμα η ανεργία να παραμένει σε υψηλότατα επίπεδα και συγκεκριμένα στο 24%. Η ενίσχυση της αβεβαιότητας, καθώς και οι συνεχείς απαιτήσεις των δανειστών για επιπλέον μέτρα υλοποίησης της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης αποτελούν τους κύριους παράγοντες που βραχυπρόθεσμα απειλούν να ανατρέψουν την τάση αποκλιμάκωσης της ανεργίας. Η έκθεση διαπιστώνει ότι η μακροχρόνια ανεργία, διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, έχει εκτιναχθεί στο 73,7% των ανέργων!