Στην ανάγκη να κλείσει άμεσα η αξιολόγηση ώστε να βγει η Ελλάδα από την ύφεση, αλλά και το να μην επιτευχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή με επιβολή φόρων εστιάζουν οι αναλυτές της Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας.

«Η κρισιμότητα της πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας συνδέεται πρωτίστως με τα ευνοϊκά αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η έγκαιρη ολοκλήρωσή της επί της επενδυτικής εμπιστοσύνης καθώς και με την τόνωση των συνθηκών ρευστότητας που θα προκύψουν με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα», εκτιμά η Alpha Bank και συνεχίζει:

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα μπορούσε μάλιστα να διασφαλίσει, σε βραχύ χρονικό ορίζοντα, την ελαχιστοποίηση της υφεσιακής υποτροπής περιορίζοντάς την στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Στην ανάλυση της τράπεζας επισημαίνεται επίσης ότι εκτός από τη χρονική διάσταση της αξιολόγησης, το ίδιο το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων που εντέλει θα συμφωνηθεί με τους εταίρους συνιστά ένα ακόμη ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο για τη μελλοντική μακροχρόνια αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, και κατά συνέπεια, την ανάλυση βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

«Με άλλα λόγια, το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο στο πεδίο του φορολογικού συστήματος, των παραμετρικών αλλαγών στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, οφείλει να μην αποσταθεροποιεί αλλά αντιθέτως να βελτιώνει το επενδυτικό κλίμα εντός των ορίων που θέτουν οι συμφωνηθέντες δημοσιονομικοί στόχοι» τονίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank και προσθέτουν:

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να εμπλουτισθεί ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής με την εμπειρία δυο χωρών που εξήλθαν από τις υποχρεώσεις των μνημονίων σχετικά σύντομα και σήμερα απολαμβάνουν υψηλές οικονομικές επιδόσεις της Κύπρου και ιδιαίτερα της Ιρλανδίας. Η τελευταία μάλιστα επέτυχε τον υψηλότερο ρυθμό αναπτύξεως ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης κατά το 2015.