Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η έκδοση των αδειών για το έργο της Ολυμπιάδας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός».

«Σύμφωνα με τις δημόσιες δεσμεύσεις της εταιρείας μας, το έργο μπορεί, πλέον, να συνεχιστεί κανονικά, έτσι ώστε από το πρώτο τρίμηνο του 2017, το μετάλλευμα (385.000 τόνων περίπου ετησίως) που θα παράγεται από το συγκεκριμένο μεταλλείο να κατεργάζεται στο ανακατασκευασμένο εργοστάσιο της Ολυμπιάδας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εξάλλου, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει την επένδυση.