Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,038 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 έναντι πλεονάσματος ύψους 1,238 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,065 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9, 622 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 961 εκατ. ευρώ ή 11,1 % έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,1 δισ . ευρώ, αυξημένα κατά 319 εκατ. ευρώ ή 4,1 % έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κατηγορίες εσόδων:
- Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 3,7%,
- Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 153 εκατ. ευρώ ή 46,7%,
- Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 42 εκατ. ευρώ ή 13,4%,
- Φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 417,7%.
- Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 110 εκατ. ευρώ ή 74,9%,
- Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 430 εκατ. ευρώ ή 49,5%.
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κατηγορίες:
- Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 14,3%
- Φόροι στην περιουσία κατά 218 εκατ. ευρώ ή 22,1%,
- ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 75 εκατ. ευρώ ή 26,7%,
- ΦΠΑ λοιπών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 2,9%,
- ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 10,8%,
- Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 33 εκατ. ευρώ ή 38,2%,
- Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 16 εκατ. ευρώ ή 24,3%.
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 544 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν στα 8,301 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 975 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,941 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 960 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 913 εκατ. ευρώ. 

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 196 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 40 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 11 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης και 27 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας. 

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 360 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικά το Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,160 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,935 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 492 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 225 εκατ. ευρώ στο ύψος του μηνιαίου στόχου.